Spelregels

Hieronder staan de belangrijkste regels van de Pooltocht. Deze regels staan ook in het boekje dat de deelnemers vlak voor de start ontvangen.

Deelname

1. Deelnemende groepen bestaan uit 2, 3 of 4 mensen van minimaal 16 jaar en nemen zelf alles mee wat ze tijdens de pooltocht gebruiken.

Route

2. Met behulp van een zelf meegebrachte kaarthoekmeter en kompas, en een stafkaart die wordt verstrekt bij de start, zoekt elke groep zijn route langs de verplichte- en de gekozen bonusposten.

3. Andere navigatie hulpmiddelen zoals (staf)kaarten, GPS apparatuur, enz., mogen niet worden meegenomen en/of gebruikt. Let op dat we hierbij ook telefoons met GPS functie (= antenne) rekenen, dus zorg voor een telefoon die dit niet heeft. Dus ook telefoons met GPS-antenne maar zonder software zijn niet toegestaan. Wordt geconstateerd dat je wel een van deze dingen bij je hebt tijdens de tocht, dan worden de hulpmiddelen ingenomen en krijgt het team een straftijd van 8 uur voor die dag opgelegd. Ingenomen spullen kunnen zondag op het eindpunt weer worden opgehaald.

4. De hele route dient te voet worden afgelegd. Indien anders geconstateerd wordt, krijgt de groep voor die dag een straftijd van 8 uur.

5. Het verlaten van paden en/of wegen, evenals het overtreden van de ter plaatse geldende verkeers en andere regels is geheel op eigen risico.

6. Bij elke post hangt in de buurt van het opgegeven ‘herkenningspunt’ een metalen plaatje met een codewoord dat, samen met de aankomsttijd, moet worden overgeschreven op de startkaart. Omgewisselde, niet-leesbare, of anderszins onduidelijke codewoorden, evenals omschrijvingen, foto’s en andere ‘bewijzen’ van de post zijn niet geldig.

7. Alle posten moeten door de voltallige groep met bagage worden aangedaan.

8. De eindpunten van de beide dagen hebben een openingstijd. Als je voor deze tijd op het eindpunt aankomt, wordt de openingstijd als finishtijd gerekend. Voor die tijd bij het eindpunt zijn heeft dus geen zin. De eindpunten moeten beide dagen voor de sluitingstijd als laatste worden bezocht. Elke minuut die later wordt gefinisht wordt voor die dag tienvoudig als straftijd berekend.
Het Eindpunt op de zaterdag is open van 16:00uur tot 22:00uur.
De Sprintpost op de zondag is open van 11:00uur tot 15:00uur.
Mocht je rond de sluitingstijden weten dat je ze niet gaat halen, laat dan de organisatie even weten waar je zit.

Onderweg

9. Laat bij een ongeval nooit iemand alleen en probeer zo snel mogelijk de bemanning van de verplichte post te waarschuwen. Verplichte posten zijn meestal bemand.

10. De organisatie of posthouders hebben het recht om iemand uit de route te halen als zij het achten dat het onverantwoord is om verder te lopen.

11. Laat geen rommel achter, maar lever dit netjes aan in plastic zakken, of doe dit in de daartoe bestemde vuilniszakken. Overtreding van deze regel levert je een straftijd op van 60 minuten.

Bonustijden

12. Voor het nuttigen van de lunch krijgt iedere groep per dag een bonustijd van 30 minuten. Hiervan moeten tenminste 15 minuten worden gebruikt op de soep- of chocopost. Bij het vertrek van deze posten moet je je afmelden bij de postbemanning.

13. De afstand tussen de sprintpost en eindpunt moet zo snel mogelijk met bagage worden afgelegd. De langzaamste tijd van de groep wordt geteld. Voor de snelste 4 groepen wordt een bonustijd van resp. 40, 30, 20 en 10 minuten gerekend.

Uitval

14. Het achterlaten van bagage levert een straftijd op van 30 minuten. Indien iemand noodgedwongen opgeeft komen hier 15 minuten bij. Deze straftijden kunnen per persoon per dag worden opgelegd.

15. Bestaat een groep t.g.v. uitval nog uit één persoon, dan mag deze alleen verder lopen samen met een andere groep (Dit in verband met zijn/haar veiligheid!). De stafkaart moet in dat geval worden ingeleverd. Start de groep op zondag als eenling (dit kan alleen als deze samen loopt met een andere groep), dan geldt een straftijd van 45 minuten.

16. De personen die uitgevallen zijn worden automatisch medewerkers. Dat houdt in, dat ze voor alle voorkomende werkzaamheden ingezet kunnen worden.

Klassement

17. Wordt een verplichte post gemist dan wordt de groep geplaatst onder de groep met de grootste totaaltijd, die wel alle verplichte posten heeft bezocht.

18. Er zijn drie wisseltrofees te winnen. Deze mogen 1 jaar worden behouden.  Indien dezelfde groep de trofee driemaal achter elkaar of totaal vijf keer gewonnen heeft, dan mag deze door hen worden behouden.

19. De ‘Pooltochtwisselbeker’ wordt gewonnen door het team met de meeste verplichte posten en de kleinste totaaltijd.

20. De ‘Pooltocht damestrofee’ wordt gewonnen door de snelst finishende dame(s).

21. De ‘Tuïhantiïtrofee’ wordt gewonnen door het team dat de meeste bonustijd heeft gehaald met bonusposten.

Algemeen

22. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, geleden schade etc.

23. Bij onduidelijkheden, discussie, enz., beslist de organisatie.